+ نوشته شده در  ساعت 23:2  توسط ایرانی حقیقت دوست(بهروز) 

 رواندى به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت كرده است .(1) كـه چـون دخـتـر یـزدجـردبـن شهریار آخرین پادشاهان عجم را براى عمر آوردنـد و داخـل مـدیـنـه كـردنـد جـمـیـع دخـتـران مـدیـنـه بـه تـمـاشـاى جـمـال او بـیـرون آمـدند و مسجد مدینه از شعاع روى او روشن شد. و چون عمر اراده كرد كه روى او بـبـیـنـد مـانـع شد و گفت : سیاه باد روز هرمز كه تو دست به فرزند او دراز مى كـنـى . عـمـر گـفت : این گبرزاده مرا دشنام مى دهد و خواست كه او را آزار كند، حضرت امیر عـلیـه السـلام فـرمـود كـه تو سخنى را كه نفهمیدى چگونه دانستى كه دشنام است ، پس عمر امر كرد كه ندا كنند در میان مردم و او را بفروشند. حضرت فرمود: جایز نیست فروختن دخـتـران پـادشـاهـان هر چند كافر باشند، و لیكن بر او عرض كن كه یكى از مسلمانان را خـود اخـتـیـار كـنـد و او را بـه تـزویـج كـنـى و مـهـر او را از عـطـاى بـیـت المال او حساب كنى .
عـمـر قـبـول كـرد و گـفت : یكى از اهل مجلس را اختیار كن ! آن سعادتمند آمد و دست بر دوش مـبـارك حـضرت امام حسین علیه السلام گذارد، پس حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام از او پرسید به زبان فارسى كه چه نام دارى اى كنیزك ؟
عـرض كـرد: جهانشاه . حضرت فرمود: بلكه تو شهربانو به نام كرده اند، عرض كرد: ایـن نـام خـواهـر مـن است . حضرت باز به فارسى فرمود: راست گفتى ، پس رو كرد به حـضرت امام حسین علیه السلام و فرمود كه این باسعادت را نیكو محافظت نما و احسان كن بـه سـوى او كـه فـرزنـدى از تـو بـه هـم خـواهـد رسـانـیـد كـه بـهـتـریـن اهـل زمـیـن بـاشـد بـعـد از تـو، ایـن مـادر اوصـیاء ذریه طیبه من است ؛ پس حضرت امام زین العابدین علیه السلام از او به هم رسید.
و روایـت كـرده اسـت كـه پیش از آنكه لشكر مسلمانان بر سر ایشان بروند شهربانو در خـواب دیـد كـه حـضـرت رسـول صـلى اللّه عـلیـه و آله و سـلم داخـل خـانـه او شـد با حضرت امام حسین علیه السلام و او را براى آن حضرت خواستگارى نـمـود و بـه او تزویج كرد. شهربانو گفت كه چون صبح شد محبت آن خورشید فلك امامت در دل مـن جـا كـرد و پـیـوسـتـه در خـیـال آن حضرت بودم . چون شب دیگر به خواب رفتم حـضـرت فـاطـمـه عـلیـهـمـا السـلام را در خـواب دیدم كه به نزد من آمده و اسلام را بر من عـرضـه داشـت و مـن به دست مبارك آن حضرت در خواب مسلمان شدم ، پس فرمود كه در این زودى لشكر مسلمانان بر پدر تو غالب خواهند شد و تو را اسیر خواهند كرد و به زودى بـه فـرزند من حسین علیه السلام خواهى رسید و خدا نخواهد گذارد كه كسى دست به تو بـرسـانـد تـا آن كـه بـه فرزند من برسى و حق تعالى مرا حفظ كرد كه هیچ كس به من دسـتـى نـرسـانید تا آن كه مرا به مدینه آوردند و چون حضرت امام حسین علیه السلام را دیـدم دانـسـتـم كـه هـمـان اسـت كـه در خـواب بـا حـضـرت رسـول صـلى اللّه عـلیـه و آله و سـلم بـه نـزد مـن آمـده بـود و حـضـرت رسول صلى اللّه علیه و آله و سلم مرا به عقد او در آورده بود و به این سبب او را اختیار كردم .(2)
و شـیـخ مـفید ـ رحمه اللّه ـ روایت كرده است كه حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام حریث بن جابر را والى كرد در یكى از بلاد مشرق و او دو دختر یزدجرد را براى حضرت فرستاد، حـضـرت یكى را كه ( شاه زنان ) نام داشت به حضرت امام حسین علیه السلام داد و حـضـرت امـام زین العابدین علیه السلام از او به هم رسید و دیگرى را به محمدبن ابى بـكـر داد و قـاسم جد مادرى حضرت صادق علیه السلام از او به هم رسید. پس قاسم با امام زین العابدین علیه السلام خاله زاده بودند انتهى .(3) 
درباره ازدواج امام حسین (ع) با بی بی شهربانو دخــتر یزدگرد سوم

+ نوشته شده در  ساعت 21:9  توسط ایرانی حقیقت دوست(بهروز)  | 

+ نوشته شده در  ساعت 3:0  توسط ایرانی حقیقت دوست(بهروز)  | 

 


دبیرکل انجمن نخبگان روسیه درگذشت والده ی دکتراحمدی‌نژاد را تسلیت گفتدولت بهار: دبیرکل انجمن نخبگان روسیه با ارسال پیامی به دفتر دکتر احمدی‌نژاد درگذشت والده ی وی را تسلیت گفت.


به گزارش دولت بهار به نقل از تسنیم، الکساندر پروخانف دبیرکل انجمن نخبگان روسیه با ارسال پیامی به دفتر محمود احمدی نژاد، درگذشت والده وی را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است :
دوست و برادر ارجمند، جناب آقای احمدی‌نژاد
می‌دانم که فقدان والده محترمه جنابعالی، غم و اندوه عظیمی، نصیبتان کرده است. خواهشمندم در میان غصه‌هایی که شما را احاطه کرده‌اند، مراتب تسلیت و همدردی اینجانب را حس نمایید.
جناب عالی عارف با تقوایی هستید و می‌دانید که وصال آسمانی و جاودانی در آخرت، بر فراق دنیوی غلبه می‌کند. هر فکری که ما متوجه نزدیکان محبوب فقید خود می‌کنیم، ما را به آنها متصل می‌کند. همه آنهایی که در این دنیا همدیگر را دوست داشتند، هرگز از هم جدا نمی‌شوند. لطفا در این ایام همراه با غم و اندوه، همدردی و همدلی اینجانب را به منزله تسلیتی هر چند کوچک پذیرا باشید.
دوستدار شما
الکساندر پروخانوف
دبیرکل انجمن نخبگان روسیه
به گزارش تسنیم،"نادژدا کوورکوا" ، کارشناس ارشد شبکه تلویزیونی راشاتودی نیز با ارسال پیامی مراتب همدردی خود را با احمدی نژاد ابراز کرده است:
وی در پیام خود آورده است:
رحلت جانسوز والده معزز شما را تسلیت عرض نموده و شریک غمتان هستم.
در این دنیا، هیچ دردی با درد فقدان مادر قابل مقایسه نیست و هیچ چیز نمی‌تواند تنهایی فرزند، در فقدان جانگداز مادر را رفع کند. انا لله و انا الیه راجعون. برای آن مرحومه مغفوره که فرزند ممتازی را به دنیا آورده، تربیب نموده و حامی او در راه جهاد بوده است، رضای خدا و غفران و رحمت الهی را در یوم‌الدین مسألت دارم.
امروز قلوب زیادی همراه با شما دستخوش تأثر و تألم شده و به متانت، ایستادگی و عزم راسخ شما در پیروی از مشیت الهی امید بسته‌اند.
رجب صفراف رئیس شورای روابط اجتماعی روسیه و ایران نیز در پیام دیگری ضمن ابراز همدردی با دکتر احمدی نژاد نوشته است:
آن بانوی عزیز، مادر یک قهرمان گیتی است و همه مبارزان راه حق و عدالت در سراسر جهان از آن بانوی بزرگ که شما را به جهانیان تقدیم کرد و این رسالت بزرگ را بر عهده گرفت، سپاسگزارند.

+ نوشته شده در  ساعت 20:38  توسط ایرانی حقیقت دوست(بهروز)  | 

 

یکی از باورهای مسلمین این است که اسلام آخرین دین الهی و موعود همۀ انبیاء و اولیاء الهی است. اما جالب است بدانیم که در متون باستانی ایران، به ظهور پیامبر موعود از سرزمین حجاز بشارت و انذار داده شده است. برای مثال در خرده اوستا (یکی از بخش های اوستا) ترجمه موبد اردشیر آذرگشسب، نیایشِ گاه ازیرین آمده است: «مرد راست کرداری که اشو و سردار اشویی باشد، ما می ستاییم. آخرین کیش را می ستاییم.»[۱] و در ترجمه دکتر دوستخواه: «اشَوَن خویشکار، رد اشَوَنی را می ستاییم. کیش واپسین را می ستاییم.»[۲] این در حالی است که بنا بر متن اوستا، دین زرتشتی آخرین دین نیست بلکه اولین (؟!) دینِ لایقِ ستایش است.[۳] پس روشن است که منظور از دین واپسین (یا آخرین دین) دین زرتشتی نیست بلکه دین دیگری است. اکنون برای روشن شدن مفهوم «دینِ آخرین» به شاهنامۀ فردوسی که بر اساسِ خوذای‌نامگ‌ها  (یا همان خداینامه‌ها: متون تاریخی و عقیدتی عصر ساسانیان) نوشته شده است، مراجعه می‌کنیم:


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 22:38  توسط ایرانی حقیقت دوست(بهروز)  | 

خانمی به صورت گسترده در فیسبوک و برخی شبکه های ماهواره ای به تبلیغ زرتشتی می پردازد. او که دچار توهم خودزیبابینی است، با گذاشتن عکس های فراوان از خود با ژست های مختلف و گاه نیمه عریان، تلاش در جذب دیگران به این دین دارد بدون توجه به اینکه اگر جذبی از این طریق صورت گیرد، پایدار نیست و ارزش ندارد. چنین روش تبلیغاتی نشانه ی نداشتن منطق استوار است و الا لزومی ندارد به چنین راه هایی پناه برده شود. برخی زنان مسلمان نیز اینگونه تصاویر از خود را در فیس بوک می گذارند، اما با چنین شیوه ای در پی جذب دیگران به اسلام نیستند.

منبع گفتگو بازرتشتیان

+ نوشته شده در  ساعت 23:58  توسط ایرانی حقیقت دوست(بهروز)  | 

موبدان برحسته ای چون رستم شهزادی ـ رئیس سابق انجمن موبدان تهران ـ برای منطقی و معقول نشان دادن دینشان گاهی به وندیداد (بخشی از اوستا که احکام شرعی در آن آمده) استناد می کنند و گاه پاره ای احکام آن را، که به نظر ما معقول نمی رسد، توجیه می کنند و در تلاشند آنها را منطقی نشان دهند.

اما وقتی روی پاره ای احکام شرعی وندیداد دست می گذاریم که توجیه بردار نیستند، زرتشتیان می گویند: وندیداد ساخته ی موبدان است و ربطی به زرتشت ندارد.
از نظر ما شیعیان، تنها آن دست از احکام شرعی که در قرآن آمده و چهارده معصوم(ع) گفته اند، مورد قبول است و الا هرکس هر حکمی شرعی را از جانب خود بگوید، نمی توانیم به پای دین بگذاریم و به آن استناد کنیم.

چند پرسش از زرتشتیان گرامی:
یک) آیا تنها سخنان زرتشت، مورد قبول شماست یا هرچه در کتاب هایی چون وندیداد آمده می پذیرید؟
دو) آیا همه ی وندیداد را از زرتشت می دانید یا بعضی از آن را؟
سه) اگر بعضی را از زرتشت می دانید، طبق چه ملاکی تشخیص می دهید که فلان قسمت ها برای زرتشت و معتبر است و فلان قسمت ها برای زرتشت نیست و نامعتبر است؟
چهار) حال که نمی توانید تشخیص دهید کدام قسمت از وندیداد سخن زرتشت (و معتبر) است، به هیچ قسمت این کتاب نمی توان اعتماد کرد. اما چرا از آن دفاع می کنید و حتی به بخشهایی از آن افتخار می کنید؟

+ نوشته شده در  ساعت 22:58  توسط ایرانی حقیقت دوست(بهروز)  | 

امام علی(ع) و فرق نگذاشتن میان عرب و ایرانی

یک) روزی عده ای از موالی (ایرانیان) نزد امام علی(ع) از عربها شکایت کردند و گفتند: رسول خدا(ص) تبعیضی میان عرب و غیر عرب در تقسیم بیت‌المال و در ازدواج قائل نبود. سلمان و بلال و صهیب را به ازدواج زنان عرب در آورد ولی امروز اعراب میان ما و خودشان تفاوت قائل هستند و می گویند: چنین نمی کنیم.
حضرت علی(ع) نزد عرب ها رفت و در این زمینه صحبت کرد اما آنان فریاد کشیدند: چنین نمی کنیم؛ چنین نمی کنیم.
علی(ع) در حالی که از این جریان خشمناک شده بود و در حالی که عبایش به زمین می کشید، میان ایرانیان آمد و گفت: ای موالی، اینان به شما مثل یهودی ها و مسیحیان نگاه می کنند. با زنان و دختران شما ازدواج می کنند اما به شما زن نمی دهند و در تقسیم اموال با شما به تساوی رفتار نمی کنند. به شما توصیه می‌کنم که بازرگانی پیشه کنید، خداوند به شما برکت خواهد داد. (کافی، چاپ اسلامیه، ج ۵، ص ۳۱۸ ـ ۳۱۹، ح ۵۹)

دو) امام علی(ع) بر منبر مشغول خطبه بود که اشعث بن قیس کندی گفت: ای امیرالمؤمنین این سرخرویان (ایرانیان) جلو روی تو بر ما غلبه کرده اند و تو جلو اینها را نمی گیری!
سپس در حالی که خشم گرفته بود گفت: امروز نشان خواهم داد که عرب چکاره است.
علی(ع) فرمود: این شکم گنده ها خودشان روزها در بستر نرم استراحت می کنند و آنها (ایرانیان) روزهای گرم بخاطر خدا فعالیت می کنند و آنگاه از من می خواهند که آنها را طرد کنم تا از ستمکاران باشم!(سفینه البحار، ماده «ولی» با تلخیص)

سه) مغیره همیشه در مقایسه میان علی و عمر می گفت: علی تمایل و مهربانی اش با موالی بیشتر بود اما عمر از آنها خوشش نمی آمد. (سفینه البحار، ماده «ولی»)
یادآوری:
به نظر می رسد اگر امام علی(ع) عربها را بر ایرانیها ترجیح می داد چنین احتمالی بود که این ترجیح بخاطر نژاد است اما ترجیح دادن ایرانیان بخاطر اعمال نیکشان بوده است و این کار کاملا معقول و پسندیده است. از اینجا معلوم می شود که ملاک برتری از نظر اسلام، نژاد نیست بلکه عملکرد افراد ملاک است.

+ نوشته شده در  ساعت 22:45  توسط ایرانی حقیقت دوست(بهروز)  | 

 

در دین زرتشت 3 منجی وجود دارد که در پایان واپسین هزاره ها ظهور می کنند. دو منجی اول منجی خاص پایان عالم نیستند آنها زمینه ساز ظهور منجی سوم (سوشیانت) هستند و مردم را تنها برای مدتی از سختی های آخر الزمان نجات می دهند. اولین منجی زرتشتیان، هوشیدر هست که در سن سی سالگی به چنان مقام والایی می رسد که می تواند با اهورامزدا و امشاسپندان هم صحبت شود و تحت آموزش آنها قرار می گیرد. (1) شرایط پس از ظهور اولین منجی در زمان ظهورش باران فراوان می بارد و به معجزه ی او خودرشید 10 روز در وسط آسمان می ایستد. (2) جهان مدتی از زشتی ها پاک می گردد و افراط و تفریط از بین می رود. (3) انسانها نیکوکار می شوند، به یکدیگر حسد و کینه نمی ورزند و طبیعت برای مدتی خرم و آباد می شود. (4) در زمان هوشیدر جمعیت دینداران به دوسوم می رسد و یک سوم آنها همچنان به دروغ و زشتی مشغولند.(5) غلبه ی نیکی و راستی در این زمان پایدار نیست و نیروهای اهریمنی دوباره بر انسان ها چیره می شوند و دیو ملکوش(6) زمین را ویران می کند و بارندگی آنقدر ادامه پیدا می کند تا تمام موجودات از بین می روند. در این زمان اهورامزدا فرمان می دهد که تخم نژاد آفریده ها – مثل انسان و چهارپایان و... که در باغ جمشید محفوظ بوده اند- می رویند و مجدداً زمین پر از موجودات می شود. سی سال قبل از پایان یافتن این هزاره، هوشیدرماه، که منجی دوم زرتشتی است به دنیا می آید. پی نوشت ها: 1- سنجانا، ج7، فصل7، بند6. 2- همان، بند58. 3- همان، بند58. 4- راشد محصل،نجات بخشی در ادیان، ص28. 5- دینکرد، کتاب7، فصل8، بند13. 6- شخصیتی اهریمنی که در اوستا به کار رفته است، او سرما و زمستانی سخت در پایان هزاره هوشیدر به وجود می آورد. منبع: برداشت از کتاب گونه شناسی اندیشه منجی موعود در ادیان، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، چاپ اول، بهار 1389.

+ نوشته شده در  ساعت 22:57  توسط ایرانی حقیقت دوست(بهروز)  | 

پیامبراسلام  شخصیتی فوق العاده بود گلی بود در کویر و یتیمی کتاب ناخوانده و قرآن کریم کتابی بود که این پیامبر از دامن جاهلیتی تاریک جزیرةالعرب  برای هدایت انسان ها  آورد

ابعاد معجزه (قرآن) پیامبر کتاب ناخوانده  بسیار است از مباحث علمی گرفته مثل زوجیت گیاهان و.. تا اخبار غیبی و فصاحت بلاغت .

و اخیرا بعد جدید عجیب غریبی اضافه شده و آن اعجاز ریاضی قرآن می باشد که برای  طالبان بی تعصب حقیقت حیرت آور و اتمام حجتی محکم است  که نشان دهنده آن می باشد که حتی یک کلمه اضافه و کم نشده از قرآن و کلمات آنطور که نوشته میشوند و نه خوانده میشود محاسبه شده است

نمونه های از این اعجاز مثلا تعدا د حروف بسم الله الرحمن الرحیم  19 حرف می باشد و تعداد سوره های قرآن هم 114 است که مضرب 19 می باشد 6×19=114

یا مثلا در این کلمات قرآن دقت فرمائید

مَن أصْدقُ مِنَ الله؟! !

.کلمات این بخش و تعداد حروف آنها به قرار زیراست:

وَ

مَنْ

أَصْدَقُ

مِنَ

اللّهِ

قِیلاً

1

2

4

2

4

4


این عدد رابه همان ترتیب که نوشته شده درنظرگیرید : 442421 که بر7 بخشپذیراست :
442421 = 7 × 63203
و شگفت آنکه این بخشپذیری برعدد 63203 نیز صادق است : 63203= 7 × 9029
این معجزه ادامه دارد چراکه اگرحروف اسم (الله) رادرهرکلمه بخش قرآنی مذکور بشماریم هم تناسبی با عدد7 خواهیم یافت :

وَ

مَنْ

أَصْدَقُ

مِنَ

اللّهِ

قِیلاً

0

0

1

0

4

2


عدد 240100 از مضارب 7 می باشد :240100 = 7 × 34300
ادامه در صفحه بعدی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 23:54  توسط ایرانی حقیقت دوست(بهروز)  | 

 وقتی اسفندیار به ترکستان حمله کرد و مردم آنجا را قتل عام کرد زرتشت و زرتشتیان او را ستودند و می ستایند ! اسفندیار در حمله به آنجا نوامیس مردم را دزدید ! و ستوده شد ! در اویتا از مردم خواسته شده است که دختران خود را به زرتشت دهید تا با آنها همبستر شود تا گناهان شما بخشیده شود !! هیچ دینیبه اندازه ی دین زرتشتی قتل و غارت و جنایت انجام نداد. اگر مایل باشید و گوش شنین داشته باشید مورد به مورد برایتان توضیح خواهم داد.

زنان و دختران از نژاد اهریمن هستند (بندهشن) . هرکس از زرتشت اطاعت نکند سزاوار مرگ است. مصرف بنگ راهی برای رسیدن به خداست ! و ...

 همه ی دروغهایی که در گذر تاریخ بار ملتها کرده اید ! 

همه ی این کار ها در مقابل رفتارهای زشت زرتشتیان در قتل عام مردم دیگر سرزمین ها و حتی قتل عام هم وطنانشان چیزی نیست ! 

اسفندیار و قتل عام مردم ترکستان با حمایت و تحریک زرتشت :
http://zartoshtquest.blogfa.com/post/37

زرتشت گفت هرکس از من پیروی نکند سزاوار مرگ است ... :
http://zartoshtquest.blogfa.com/post/45

قتل و طرد معلولان جسمي و ذهني در دين زرتشتي :
http://zartoshtquest.blogfa.com/post/57

حتی انوشیروان دادگر به مردم خودش هم رحم نکرد : 

قتل عام مردم گیلان و دیلمان به دستور انوشیروان :
http://www.adyannet.com/news/1644

قتل عام مردم بلوچستان به دست انوشیروان :
http://www.adyannet.com/news/1438

و صدها مورد از قتل و غارتها و تجاوزات  به دیگر ملتها و .
+ نوشته شده در  ساعت 23:54  توسط ایرانی حقیقت دوست(بهروز)  | 

+ نوشته شده در  ساعت 21:35  توسط ایرانی حقیقت دوست(بهروز) 

در اوستا ، وندیداد ، فرگرد 17 ،بند 11 آمده است افرادی که « داد » یعنی قوانین دین مزداپرستی ( زرتشتی ) را نایدیده بگیرند ، سرکش هستند و سزاوار مرگ اند !

برای مثال در باب گرفتن مو و ناخن زرتشت میگوید که این موها و ناخن های چیده شده را باید دور از آتش و آب و ... قرار داد و بر ان دعایی ویژه ( که غیر زرتشتیان بلد نیستند ) را 9 مرتبه بخوانند . سپس باید با خواندن دعایی ویژه این ناخن ها و ... را به پرنده ای به نام « اشوزوشتا » هدیه بدهند تا بخورد . ( اوستا ، وندیداد ، فرگرد 17 بند 1 – 10)

و در نهایت اگر کسی به این دستور العمل عمل نکند ، بنا به گفته ی زرتشت در همین فرگرد ، بند 11 ، سزاوار مرگ است .

بنگرید به :

اوستا ، پژوهش استاد پورداود ، گزارش دکتر دوستخواه ، انتشارات مروارید ، چاپ شانزدهم ، 1391 هـ ش ؛ نسخه انجمن زرتشتیان آلمان ، ج 2 ص 843 - 844 


وشبیه به این در فرگرد 16 بند 18 :

وندیداد ، پژوهش ژام دارمستتر ، صفحه 246 ، ناشر دنیای کتاب ، تهران ، 1384 هـ ش ، صفحه 241

اوستا ، پژوهش استاد پورداود ، گزارش دکتر دوستخواه ، انتشارات مروارید ، چاپ شانزدهم ، 1391 هـ ش ؛ نسخه انجمن زرتشتیان آلمان ، ج 2 ص 839

+ نوشته شده در  ساعت 20:52  توسط ایرانی حقیقت دوست(بهروز)  | 

خشونت و کشتار مخالفین و حتی غیر زرتشتیان بیگناه ( به صرف نپذیرفتن عقائد زرتشت ) یکی از اصلی ترین آموزه های دین زرتشتی است .
از جمله :
اوستا ، خرده اوستا ، ماه نیایش ، بند 10 :
« فرزندان دلیر را افزونی بخشید ، از آن دلیران پایدار انجمنی پیروز شکست ناپذیر که همستاران را به یک زخم از پای درآورند ، که دشمنان را به یک زخم شکست دهند و رنج و ناکامی رسانند ... »
یشتها ، فصل 1 ( هرمزدیشت ) ، بند 26 – 27 :
« ای زرتشت ...
با یاری سپندارمذ ، دشمنی دیو را از هم بپاشید و او را پریشان کنید ، گوشهایش را بردرید ، دستهایش را بربندید ، رزم افزارش را درهم شکنید و به زنجیرش درکشید ، بدان سان که هماره دربند ماند . »
و در فصل 3 ( اردیبهشت یشت ) ، بند 10:
« آن که هزار بار هزار تن و ده هزار بار ده هزار تن از این دیوان را بکشد ، ناخوشیها را بر اندازد ، ... »
و در بند 11 و 12 و ... از برانداختن و نابودکردن پیروان دیوان سخن گفته و این کار را می ستاید .و در بند 13 آمده است که اگر کسی چنین کند یعنی هزاران و ده ها هزار دیو و پیروان آنان ( بنا بر بند 11 و 12 و ... ) را بکشد اهریمن را از فراز آسمان سرنگون میکند ! و میدانیم که این کردار ( کردار نیک زرتشت ! ) مورد ستایش اهورامزدا قرار دارد !

نگاه کنید به :اوستا ، گزارش دکتر دوستخواه ، انتشارات مروارید ، تهران ، چاپ شانزدهم ، نسخه انجمن زرتشتیان آلمان
 

 

+ نوشته شده در  ساعت 22:17  توسط ایرانی حقیقت دوست(بهروز)  | 

در اوستا آمده است که زرتشت میگوید یکی از راههای رسیدن

به آمرزش و بخشیده شدن گناهان بزرگ ، کشتن ده هزار کرم خاکی است

.در اوستا ، وندیداد ، فرگرد 14 بند 1 تا 13 آمده است

که اگر کسی مرتکب گناهی شد برای نجات از آلودگی این گناه

( و رسیدن به پاکی و خوشبختی واقعی ) باید کارهایی را انجام دهد

از جمله کشتن ده هزار کرم خاکی ؛ که درفرگرد 14 بند 5 گفته شده است .

نگاه کنید به : اوستا ،گزارش دکتر دوستخواه؛ جلد 2 صفحه 818 ؛ انتشارات مروارید ، چاپ شانزدهم ، نسخه انجمن زرتشتیان آلمان وندیداد ، گزارش جیمز دارمستتر ، صفحه 224 ، ناشر دنیای کتاب ، تهران ، 1384 هـ ش

+ نوشته شده در  ساعت 3:28  توسط ایرانی حقیقت دوست(بهروز)  | 

 

 

 

دکتر علی شریعتی می گوید:

«اگر ما تمدن اسلامی را نفی کنیم و تأثیر اسلام و موقعیت اسلام را در تاریخ ایران نفی کنیم، ناچار برای نشان دادن عظمت و غنای فرهنگ ایرانی، باید به ایران باستان بپردازیم، یعنی به دوره ای که اسنادی از آن نداریم، شخصیت هایی غیر از بزرگمهر از آن نمی شناسیم و نبوغ ها و آثار علمی مشخص و مستند و آثار فرهنگی و فلسفی و هنری کاملاً بارز و جهانی نداریم، جز یک مقدار ویرانه‌هایی، که از لحاظ معماری ارزش بسیار بزرگ دارد و یک مقدار نوشته های اواخر دوره ساسانی، که از نظر علمی هیچ ارزش ندارد!… می بینید چیزی نیست که بشود به آن به عنوان افتخار فکر و نبوغ یک ملت بزرگ، مانند ملت ایران، استناد کرد. نمی شود بر مجسمه های خراب شده، بر قیافه های موهوم، بر خاطره های بی پایه و بر افتخارات و حماسه های اساطیری متکی شد و در دنیای علم و منطق و تحقیق امروز ملتی را دارای نبوغ و استعداد خارق العاده شناساند.

اما برعکس، وقتی در تاریخ اسلام نگاه می کنیم، به یک معجزه بزرگ می رسیم. چه معجزه ای؟  معجزه اینکه همین ملتی که در دوره ساسانیان و در دوره اشکانیان، جز شخصیت های نظامی و سیاسی، کسی را از آن نمی شناسیم و یک نابغه، یک فیلسوف بزرگ و یک دانشمند جهانی از آن به یاد نداریم … بعد از اسلام، … بزرگترین نبوغ های جهانی در فلسفه، ادب، هنر، علم، سیاست و مسائل اجتماعی و فرهنگی عرضه می کند، کسانی که امروز می توانیم آن ها را به دنیا معرفی کنیم، و نبوغ و عظمت کارشان سندیت دارد و آثارشان موجود است و دنیا این آثار را می‌شناسد. صدها بوعلی، خورازمی، فردوسی، کندی و امثال این ها، در رشته های مختلف، در شیمی، در فیزیک و … هستند.» (علی، حیات بارورش پس از مرگ، چاپ ۱۳۴۸ش، ص ۳۰ ـ ۳۲)

منبع سایت گفتگو با زرتشتیان

+ نوشته شده در  ساعت 5:16  توسط ایرانی حقیقت دوست(بهروز)  | 

*دکتر فرهنگ مهر در کتاب "دیدی نو از دینی کهن"، صفحه 71 چنین نوشته است:
«خودداری زرتشتیان از آلوده کردن آتش ـ ریختن چیزهای ناپاک و جانوران مرده ـ روی آتش، برای جلوگیری از آلوده شدن هواست.»

نخیر؛ آلوده نکردن آتش، برای احترام به آتش است نه آلوده نشدن هوا؛ چون:دیدی نو از دینی کهن
یک) بی تردید جسد حیواناتی چون سگ و گربه اگر دفن نشوند (چون خاک آلوده می شود) و سوزانده هم نشوند، هم هوا بیشتر آلوده می شود و هم انواع حشرات (خرفستران) تجمع کرده، تکثیر می شوند و انواع بیماری ها را به دنبال دارد. در حالی که سوزاندن آنها عوارض کمتری به دنبال دارد.
دو) زرتشتی ها در کنار آتش، پارچه ای به نام پنام، جلو بینی و دهان خود می بندند تا نفس آنها به آتش نرسد. در حالی که اگر میکروب دهان به آتش برسد، زودتر از بین می رود و هوا سالم تر می ماند.
سه) خود آتش، هوا را آلوده می کند؛ زیرا از یک سو اکسیژن را مصرف می کند و از سوی دیگر گاز و دود حاصل از مواد سوختنی، سبب آلودگی هوا می شود. پس اگر واقعا هدف زرتشتیها حفظ هوا از آلودگی است، آتش روشن نکنند

منبع سایت گفتکو با زرتشتیان

+ نوشته شده در  ساعت 10:16  توسط ایرانی حقیقت دوست(بهروز)  | 

 

 

 

اگر همین امروز به آتشکده ای شهر خود بروید و این سوال را مطرح کنید ؟ جوابی را که خواهید شنید با معیار های انسانی مقایسه کنید. ملاک روحانی یک دین بودن در تمام ادیان الهی و غیر الهی را ببینید و بعد قضاوت کنید 
بله در قرن 21 در آیینی که مدعی جهانی بودن و اخلاقی بودن می باشد موبد و روحانی آن موروثی انتخاب می شود به عبارت دیگر مسول اعتقادات یک آیین در مالکیت یک گروه خاص آن هم نزدیک به 2500 سال می باشد ؟؟؟؟؟
تصور کنید یک خانواده ای خود را در این مدت حاکم و مالک معتقدات ببیند چه بر سر مردم آن دین خواهد آمد بله ممکن در ابتدا افرادی باشند که خیر خواه آیین و مردم باشند ولی انحصار و خوردن سند آن به اسم یک خانواده بزرگ چه پیامد های خواهد داشت 

معمولا بزرگان دینی از بین داناترین و پاک ترین انتخاب می شود و مهم نیست منتسب به چه خانواده ای باشند و این مسئله مورد قبول همه و عقل هر انسان فهیمی است ولی ما در آیین زرتشتی خلاف آن را می بینیم.

منابع:
1- مری بوس ، زردشتیان باورهاو آداب دینی آنها
2- مهندس اشتیانی، زرتشت مزدیسنا و حکومت
+ نوشته شده در  ساعت 19:57  توسط ایرانی حقیقت دوست(بهروز)  | 

آیا در دین زرتشت هم روزه وجود دارد؟

آیا در دین زرتشت روزه وجود دارد؟


شاید برای شما این سوال وجود آمده باشد که آیا زرتشتیان هم چیزی به نام روزه دارند یا خیر؟
در دین زرتشت در سالیان نه چندان دوری کتاب احکامی به نام وندیداد وجود داشت که احکام این دین در آن بیان شده بود و این کتاب در زمان ساسانیان نوشته شده بود.
در مورد بحث ګرسنګی و نخوردن غذا در این کتاب مطالبی آمده است که مقدمه برای بحث ما در مورد روزه زرتشتیان می باشد.

َ


در وندیداد فرگرد 4 یک مقایسه بین دو گروه از افراد آورده است که فردی که شکم سیر دارد یا شکم خود را از گوشت پر نماید بیشتر از مردی که شکم گرسنه دارد با بهمن امشاسپند محشور می شود و مرد گرسنه نیمه مرده است می باشد و دیگری ارزش یک اسپرنه ،یک گوسفند ،گاو و یک انسان را دارد است.
در مورد فردی که شکم سیر دارد می گوید که او با دیو مرگ، با تیر و کمان ، با زمستان و بر ضد ستمکار که سر ها را بناحق جدا می کند و در آخر بر ضد اشموغ،دیو ناپاک روزه ستیزه می کند.
کسی که روزه بگیرد در آخرت با لاترین کیفر که در این دنیا است مثل اینکه اعضای بدن فنا پذیر وی را با کارد فولادین ببرند و یا اعضای بدن فنا در ادامه بحث در مورد روزه در دین زرتشت ، طریقه روزه ګیری و روزهایی که در آن روزها ، روزه میګیرند را بیان می کنم:
در دین زرتشت روزه گرفتن به شکلی که در برخی ادیان وجود دارد نداریم فرهنگ ایران باور دارد که انسان بایستی به تن و روان خود به خوبی پرستاری کند و چون تن جایگاه روان است بنابراین نباید آزرده و پژمرده و ناتوان باشد و باید تن توانا و قوی باشد. به همین انگیزه نخوردن غذا در طول روز که موجب می شود تن از گرسنگی و تشنگی آزرده شود جایگاهی ندارد . زرتشتیان در گذر هر ماه چهار روز از خوردن گوشت پرهیز می کنند ، و این روزها در سنت زرتشتی در هر ماه چهار روز (روز های: وهمن، ماه، گوش، رام) از خوردن گوشت خود داری می شود و در نهایت شاید بتوان آن را نوعی روزه به حساب آورد.
این سخنان آقای موبد نیکنام در مورد مقوله روزه در دین زرتشت بود.
نکته جالب توجه این است که روزه نګرفتن بمعنای ګرسنګی در دین زرتشت وجود ندارد و این حکم از کتاب وندیداد می باشد که امروزه زرتشتیان این کتاب را قبول ندارند .

حالا سوال اینجاست که چرا حکم کتابی که قبول ندارند را می پذیرند و عمل می کنند؟

+ نوشته شده در  ساعت 14:33  توسط ایرانی حقیقت دوست(بهروز)  | 

این روزها سریال شوق  پرواز را صداو سیما پخش میکند که  طرفداران زیادی

آن هم  از نسل جوان و نوجوان دارد

اما نکته عجیب

 وسط فیلم   اذان تهران بود

اما ما بین اذان و  شوق پرواز تکه هایی فیلم هایی  از حضرت عیسی  ، مریم مقدس ، زکریا

پخش میشود

در روز عید غدیر؟!!! این همه فیلم در باب معصومین پبامبر فراموش میشود

در این فرصت طلایی تبلیغ که همه جوانان میخکوب هستند

بعدا متوجه شدم  که  هر روز بعد نماز ظهر و مغرب این وضعیت هست

باید توجه داشت که باتوجه به تبلیغات گسترده شبان و کشیش هایی مسیحی

و وحشی گری برخی مسلمان نما زمینه گرایش جوانان به ادیان دیگر فراهم هست

اینان از این تکه فیلم ها نهایت استفاده را میکنند وآن را دلیلی بر حقانیت خودمیگیرند از زبان خود قرآن

وضمیر ناخوداگاه و پاک این جوانان را تحریک کرده و به مسیحیت میخوانند

اغلب جوانان و نوجوانان هم اطلاعات دینی کافی هم ندارند که مسیحی که قرآن و فیلم میگیوید با مسیحیت انحراف شده فعلی از زمین تاآسمان فرق دارد

لذا سردرگم میشوند  و فریب این مبلغان  و و مزدوران  استکبار را میخورند

البته شما خوب میدانید که ما مسلمانان

در واقع مسیحیان و زرتشتیان و یهودیان واقعی هستیم

چون ما به تمام انبیاء ایمان داریم

در حالی که میگوییم   کتاب مقدس این ادیان انحراف دارد

 امیدوارم مدیران صدا سیما قدری بیشتر و دقیق تر به مسائل نگاه کنند

غم  و انده اینکه نمیتوانیم خوب از حق شهدا دفاع کنیم بدجور دلم را میسوزاند

بخصوص این روزها که میدان جنگ ما فرهنگ شده

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت 23:20  توسط ایرانی حقیقت دوست(بهروز)  | 

 

 

گفتار نیک ، کردارنیک ،پندارنیک

معروف ترین شعار زرتشتیان که شعاری زیبا و همه پسند است

ولی  عیب بزرگی دارد وآن کلی بودن این شعار است

ودیگر اینکه هرکس مطابق میلش اعمالش را شامل این شعار میداند

ولو اعمال زشت انجام دهد

شعار کلی هر دینی را بر احکام ودستورات آن دین حمل  میکنند تا

تکلیف این شعار مشخص شود

مثلا کردار نیک را در نظر بگیرید

یه نفر زرتشتی باید احکام زرتشتیان را که در اوستا آمده

را انجام دهد تا کردار نیک را انجام داده باشد

یک زن زرتشتی  در ایام عادت باید

 غسل  در ادرار گاو نر کند تا پاک شود

و این کردار نیک است

+ نوشته شده در  ساعت 14:37  توسط ایرانی حقیقت دوست(بهروز)  | 

 « و اگر زنی جریان دارد! ... هر که او را لمس کند تا شب نجس باشد !

و بر هر چیزی که در حیض خود بخوابد نجس باشد

و بر هر چیزی بر آن بنشیند نجس باشد

و هر که بستر او را لمس کند رخت خود را بشوید و با آب غسل  کند و تا شب نجس باشد.

 و هر که چیزی را که او بر آن نشسته بود لمس کند رخت خود را بشوید

و با آب غسل کند و تا شب نجس باشد. و اگر آن بر بستر باشد

یا بر هر چیزی که او بر آن نشسته بود چون آن چیز را لمس کند  تا شب نجس باشد .

باید دو قمری‌ یا دو جوجه‌ کبوتر دم‌ در عبادتگاه‌ پیش‌ کاهن‌ بیاورد 30

 و کاهن‌ یکی‌ را برای‌ قربانی‌ گناه‌ و دیگری‌ را برای‌ قربانی‌ سوختنی‌ ذبح‌ کند

 و در حضور خداوند برای‌ نجاست‌ عادت‌ ماهانه‌ آن‌ زن‌ کفاره‌ نماید.

 31 به‌ این‌ طریق‌ قوم‌ اسرائیل‌ را از ناپاکیهایشان‌ طاهر کنید

کتاب مقدس مسیحیان : بخش لاویان باب  15:  آیه 19 الی آخر

 

 

هنگامي که زن در خانه مزدا پرست نشان حيض ببيند بايد يک معبر در خانه که از گياه و درخت خالي باشد انتخاب نمايد و زمين آن را سنگ ريزه نرم بپاشد وآن را از نصف ، از سه يک ، از چهار يک يا از پنج يک خانه جدا کند و الا ممکن است ديد زن به آتش افتد و...

شب نهم باز در خون حيض باشد، معلوم مي دارد که ديو ها به او مستولي شده اند

 و او را در حالت دشتان باقي نگاه داشته اند و در جشن و بزرگداشت خودشان آفت خود را به اين زن نازل ساخته اند.

.پس سه گودال و سوراخ در زمين مي کنند

و زن در دو گودال نخست با گوميز يا ادرار گاو غسل مي دهند

 و در گودال سوم با آب شستشو مي دهند.

 اگر در فصل تابستان باشد بايد دويست مورچه دزد دانه غله و در زمستان دويست خرفستر(حشره) که مخلوق اهريمن هستند از هر نوع بکشد.

 اوستا:  ونديداد  فرگرد ۱۵ نوشته موبدان زمان ساساني

 

اما در اسلام

در این حالت نه دیوی بر این زن مستولی شده

ونه   هرکس این زن را لمس کرده نجس

نه برهرچه نشسته خوابیده لمس کرده نجس

بلکه او پاک هست و میتواند عبادت کند

منتهی به او بخاطروضعیت جسمی  روانی که در این حالت دارد

از برخی عبادات اعمال معاف هست

و اتفاقا  دستور داده مردان  دیگران باید بیشتر

 رعایت حالش را کرده در این حالت خاص

+ نوشته شده در  ساعت 0:13  توسط ایرانی حقیقت دوست(بهروز)  | 

 

 

رهبران زرتشتی ، برای جبران ضعف مبانی خداشناسی در دین خود هر روز به دنبال فلسفه بافی های جدید می گردند . در بحث اهورامزدا نیز مدعی هستند که وی خالق نیکی هاست و در خلقت شر و موجودات شرور دخالتی ندارد . اما وقتی به متن اوستا مراجعه میکنیم مشاهده میکنیم که اهورامزدا، خالق صفاتی چون هرزگی ، فقر ، درندگی و وحشی گری و ... هست .
در فرگرد 13 ، بند 39 آمده است که اهورامزدا میگوید من سگ را آفریدم . اما در همین فرگرد ، بند 44 به بعد ، آمده است که سگ - در کنار صفات خوبش اما - در وجود خود صفاتی چون هرزگی ، فقر ، درندگی و وحشی گری و آوارگی ، گدایی و ... را دارد.

نگاه کنید به :

اوستا ، گزارش دکتر دوستخواه؛ جلد 2 صفحه 811 - 812 ؛ انتشارات مروارید ، چاپ شانزدهم ، نسخه انجمن زرتشتیان آلمانوندیداد ،

گزارش جیمز دارمستتر ، صفحه 219 - 221 ، ناشر دنیای کتاب ، تهران ، 1384 هـ ش
+ نوشته شده در  ساعت 10:57  توسط ایرانی حقیقت دوست(بهروز)  | 

یکی از اصلی ترین نقاط ضعف دین زرتشتی ، نامشخص بودن زمان زندگی زرتشت است . بسیار عجیب است ، هیچ منبع درست تاریخی وجود ندارد که زمان زندگی زرتشت را نشان دهد . به همین علت است که برخی از منتقدین قائل اند اصلاً شخصی به نام زرتشت وجود خارجی نداشته است . گرچه ما قائل به خیالی بودن شخصیت زرتشت نیستیم . در هر صورت محققین و پژوهشگران هریک نظری داده اند . برای مثال :
موبد فیروز آذرگشسب میگوید پروفسور رامپیس ( دانشمند المانی ) گفته است زرتشت چند هزار سال قبل از هخامنشیان زندگی میکرد . البته دلیل ایشان تا حدی منطقی به نظر می رسد . او میگوید در متن گاتها خداوند « مزدا اهورا » نامیده میشود اما در متون هخامنشی خداوند را اورمزد یا اهورمزد نامیده است . این موضوع نشان میدهد سالیان دراز و یا در حقیقت چند هزار سال لازم بوده است تا نامی را که مورد توجه و استفاده همگان بوده و هر روز مردم از آن یاد میکرده اند تغییر شکل و ماهیت بدهد . یعنی از صورت مزدا اهورا به شکل هرمزد یا اورمزد دراید .

گاتها , پژوهش موبد فیروز آذرگشسب , صفحه 4 ، انتشارات فروهر ، تهران , چاپ دوم 1379

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 17:41  توسط ایرانی حقیقت دوست(بهروز)  | 

امروزه رهبران دین زرتشتی مدعی هستند که در آیین زرتشتی باید و نباید وجود ندارد . بلکه ملاک در عمل ، نظر دانشمندان است . گرچه این نظریه خلاف تاریخ و باورهای چندهزار ساله ی دین زرتشتی است. و یقیناً سخنی « خود در آورده » و جعلی است .

و اگر عمل دانشمندان اهل خرد مطرح هست چه نیازی به پیامبری چون زرتشت بوده؟؟؟

اما فرض را بر همین سخن موبدان امروزی میگیریم . و در پایان به این نتیجه خواهیم رسید که بر اساس همین گفتار ، دین زرتشتی منعی بر ازدواج با محارم ندارد .

برای نمونه گفتار موبد کورش نیکنام :

پرسش :

آیا دین زرتشتی احکام دارد؟خوب و بد را چگونه تعیین می کند؟آیا در موارد جزئی زندگی نظر می دهد؟اطفا کامل پاسخ دهید.


پاسخ موبد کورش نیکنام :

خیر، در دین زرتشتی احکام وجود ندارد، این واژه جمع حکم است که از سوی حاکم صادر می شود. پارسی این واژه دستور است پس باید در دین زرتشتی کسی باشد که دستور بدهد تا چه باید کرد و چه نباید انجام داد. چنین کسی نباید وجود داشته باشد. زیرا زرتشت در هات 30 از سرودهای خود سفارش می کند: بهترین گفته ها را به گوش بشنوید، با اندیشه ای ژرف به آن بنگرید، سپس هر مرد و زن ازشما راه خویش را با اختیار برگزیند... بنابراین فرد در شنیدن و پذیرفتن گفته ها آزاد است. طبیعی است که دانش بشری در هر زمان به نتایج بهتری رسیده و خواهد رسید که انسان خردمند بایستی به هریک از پیشنهادهای علمی، اجتماعی، حقوقی، بهداشتی، بهزیستی، درمانی، اقتصادی و... توجه داشته باشد تا آسیبی بر زندگی او وارد نشود. بنابراین این دین در موارد جزئی مانند چه خوردن، چگونه شستن، کجا رفتن، چرا نرفتن، نوع نشستن، شیوه آرایش کردن، فرم لباس پوشیدن و غیره اشاره ای ندارد و آنچه خرد جمعی در هر زمان ودر هر مکان پیشنهاد می دهد به ژرفی توجه می کند و با آزادی، بهترین شیوه رابر پایه دانش وخرد برای زندگی خویش برمی گزیند.


تصویری از پرسش و پاسخ : اینجا و اینجا

موبد کورش نیکنام به صراحت میگویند که در دین زرتشتی هیچ باید و نبایدی وجود ندارد . هیچ منعی از سوی دین زرتشتی در زندگی انسان وجود ندارد . فقط می افزایند که انسان دانش بشری و خرد جمعی را هم درنظر بگیرد خوب است . همین !گرچه این نوع طرز تفکر دقیقاً خلاف آموزه های دین زرتشتی است . هم در متن گاتها و هم در سایر نسکهای اوستا خداوند برای بشر تعیین تکلیف میکند . دستورات و جزئی و ... را به صورت حکم یا دستور ارائه میکند و از این قبیل . اما فرض را در این میگیریم که این سخن ِ از خود در آورده ی موبد نیکنام صحیح باشد . در این صورت :اگر کسی خواست با خواهر یا مادرش ارزدواج کند ، دین زرتشتی « نباید » به او نمیگوید .دین زرتشتی هیچ گاه او را منع نمی کند .یعنی دین زرتشتی به ذات خود هیچ منعی بر این مسئله ندارد . چون « نباید » و « باید » به گفته ی موبد نیکنام جایی در اندیشه ی دین زرتشتی ندارد . نهایتاً و در بهترین حالت نظرات دانش پژوهان یا خرد جمعی را در نظر می گیرند . اگر آنان موافق بودند ، فبها ! اگر مخالف بودند ، خوب است که انسان به حرف دانش پژوهان گوش کند . لیکن دین زرتشتی باز هم عکس العمل خاصی در مقابل این رفتار نشان نخواهد داد ! ( چون باید و باید ِ دینی در آن وجود خارجی ندارد )

 

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت 10:57  توسط ایرانی حقیقت دوست(بهروز)  | 

.
اوستا ، وندیداد ، فرگرد 16 بند 12 :
زرتشت گفت : زن دشتان ( یعنی زنی که در زمان عادت ماهانه : پریود قرار دارد ) بعد از قطع شدن خون باید کارهایی را انجام دهد تا از آلودگی پاک شود . از جمله اینکه :1. باید سه گودال حفر کنند . در دو گودال اول این زن باید خودش را با ادرار گاو بشوید و در گودال سوم خود را با آب بشوید .2. سپس باید 200 مورچه دانه کش را از بین ببرد .

نگاه کنید به :
اوستا ، گزارش دکتر دوستخواه ، انتشارات مروارید ، تهران ، چاپ شانزدهم، نسخه انجمن زرتشتیان آلمان ، ج 2 ص 838

+ نوشته شده در  ساعت 19:43  توسط ایرانی حقیقت دوست(بهروز)  | 

+ نوشته شده در  ساعت 0:4  توسط ایرانی حقیقت دوست(بهروز) 


زرتشت از اهورامزدا می پرسد که کدام گناه است که انجام دهنده ی آن هیچ گاه بخشیده نمی شود و توبه کردن نیز برایش فایده ای ندارد ؟
اهورامزدا در پاسخ میگوید :
پنج گناه است که انجام دهنده ی آن حتی با توبه و تاوان دادن هم بخشیده نمی شود :
گمراه کردن مردم اشون
دادن استخوان سخت به سگ
زدن سگ ماده یا ترساندن آن
نزدیکی با زن در زمان پریود ( عادت ماهانه )
نزدیکی با زن باردار اگر به زن آسیب برسد.

اوستا ، وندیداد ، فرگرد 15 بند 1 - 8

نگاه کنید به :
وندیداد ، پژوهش ژام دارمستتر ، ، ناشر دنیای کتاب ، تهران ، 1384 هـ ش ، صفحه 230 - 231
اوستا ، گزارش دکتر دوستخواه ، انتشارات مروارید ، تهران ، چاپ شانزدهم ، 1391 هـ ش ؛ نسخه انجمن زرتشتیان آلمان ، ج 2 ص 825 - 826

نتیجه گیری :

اگر کسی هزاران انسان را زنده زنده آتش بزند ، اهورامزدا او را می بخشد اما اگر همین شخص به یک سگ استخوان سفت بدهد اهورامزدا او را نمی بخشد !
اگر کسی به مردم کوی و برزن ، ستم کند اهورامزدا او را می بخشد اما اگر این شخص یک سگ ماده را بترساند اهورامزدا او را نمی بخشد .
همچنین اهورامزدا گناهانی همچون دزدی ، قتل ، غارت ، تجاوز ، وحشی گری ، ناسزاگویی ، خیانت ، حیله گری و ... را می بخشد ( چون اهورامزدا به صراحت گفت شمار گناهان غیر قابل بخشش پنج تاست و این گناهان هم جزو آن پنج مورد نیستند ) اما اگر همین شخص به یک سگ استخوان سخت دهد بخششی در کار نیست .
گذشته از اینکه می دانیم در نگاه دین زرتشت ، توهین به غیر زرتشتیان و جنایت و قتل و غارت علیه آنان کردار نیک است. اما دادن استخوان سفت به سگ کرداری زشت

+ نوشته شده در  ساعت 4:24  توسط ایرانی حقیقت دوست(بهروز)  | 


زرتشت گفت : مردان باید از زنان و ماده سگها سرپرستی کنند .

در اوستا ، وندیداد ، فرگرد 15 بند 19 آمده است که اهورمزدا به زرتشت میگوید :

این خویشکاری هر اشون مردی است که هر مادینه بارداری را خواه دوپا ، خواه چهارپا ، خواه زن ، خواه ماده سگ نگاهدار باشد.
یعنی واقعاً زن در نگاه دین زرتشتی همردیف ماده سگها قرار دارد ؟ گرچه در نگاه اول ، این حکم از جهتی اخلاقی می نمایاند ، اما به راستی چرا اهورامزدا باید با لحنی زننده و توهین آمیز ، زن را در کنار و همردیف حیوانات چهارپا و مخصوصاً سگهای ماده قرار دهد ؟

نگاه کنید به :

اوستا ، وندیداد ، گزارش دکتر دوستخواه ، انتشارات مروارید ، چاپ شانزدهم ، 1391 هـ ش ، نسخه انجمن زرتشتیان آلمان ، ج 2 ص 829

وندیداد ، پژوهش ژام دارمستتر ، ناشر دنیای کتاب ، تهران ، 1384 هـ ش ، صفحه 233

+ نوشته شده در  ساعت 16:16  توسط ایرانی حقیقت دوست(بهروز)  | 

امروزه رهبران دین زرتشتی مدعی هستند که در آیین زرتشتی باید و نباید وجود ندارد . بلکه ملاک در عمل ، نظر دانشمندان است . گرچه این نظریه خلاف تاریخ و باورهای چندهزار ساله ی دین زرتشتی است. و یقیناً سخنی « خود در آورده » و جعلی است . اما فرض را بر همین سخن موبدان امروزی میگیریم . و در پایان به این نتیجه خواهیم رسید که بر اساس همین گفتار ، دین زرتشتی منعی بر ازدواج با محارم ندارد .

برای نمونه گفتار  یکی از موبدان آوردم

پرسش :

آیا دین زرتشتی احکام دارد؟خوب و بد را چگونه تعیین می کند؟آیا در موارد جزئی زندگی نظر می دهد؟لطفا کامل پاسخ دهید.


پاسخ موبد

خیر، در دین زرتشتی احکام وجود ندارد، این واژه جمع حکم است که از سوی حاکم صادر می شود. پارسی این واژه دستور است پس باید در دین زرتشتی کسی باشد که دستور بدهد تا چه باید کرد و چه نباید انجام داد. چنین کسی نباید وجود داشته باشد. زیرا زرتشت در هات 30 از سرودهای خود سفارش می کند: بهترین گفته ها را به گوش بشنوید، با اندیشه ای ژرف به آن بنگرید، سپس هر مرد و زن ازشما راه خویش را با اختیار برگزیند... بنابراین فرد در شنیدن و پذیرفتن گفته ها آزاد است. طبیعی است که دانش بشری در هر زمان به نتایج بهتری رسیده و خواهد رسید که انسان خردمند بایستی به هریک از پیشنهادهای علمی، اجتماعی، حقوقی، بهداشتی، بهزیستی، درمانی، اقتصادی و... توجه داشته باشد تا آسیبی بر زندگی او وارد نشود. بنابراین این دین در موارد جزئی مانند چه خوردن، چگونه شستن، کجا رفتن، چرا نرفتن، نوع نشستن، شیوه آرایش کردن، فرم لباس پوشیدن و غیره اشاره ای ندارد و آنچه خرد جمعی در هر زمان ودر هر مکان پیشنهاد می دهد به ژرفی توجه می کند و با آزادی، بهترین شیوه رابر پایه دانش وخرد برای زندگی خویش برمی گزیند.


یک از موبدان    به صراحت میگویند که در دین زرتشتی هیچ باید و نبایدی وجود ندارد . هیچ منعی از سوی دین زرتشتی در زندگی انسان وجود ندارد . فقط می افزایند که انسان دانش بشری و خرد جمعی را هم درنظر بگیرد خوب است . همین !گرچه این نوع طرز تفکر دقیقاً خلاف آموزه های دین زرتشتی است . هم در متن گاتها و هم در سایر نسکهای اوستا خداوند برای بشر تعیین تکلیف میکند . دستورات و جزئی و ... را به صورت حکم یا دستور ارائه میکند و از این قبیل . اما فرض را در این میگیریم که این سخن ِ از خود در آورده ی موبد نصحیح باشد . در این صورت :اگر کسی خواست با خواهر یا مادرش ارزدواج کند ، دین زرتشتی « نباید » به او نمیگوید .دین زرتشتی هیچ گاه او را منع نمی کند .یعنی دین زرتشتی به ذات خود هیچ منعی بر این مسئله ندارد . چون « نباید » و « باید » به گفته ی موبد جایی در اندیشه ی دین زرتشتی ندارد . نهایتاً و در بهترین حالت نظرات دانش پژوهان یا خرد جمعی را در نظر می گیرند . اگر آنان موافق بودند ، فبها ! اگر مخالف بودند ، خوب است که انسان به حرف دانش پژوهان گوش کند . لیکن دین زرتشتی باز هم عکس العمل خاصی در مقابل این رفتار نشان نخواهد داد ! ( چون باید و باید ِ دینی در آن وجود خارجی ندارد )
+ نوشته شده در  ساعت 18:31  توسط ایرانی حقیقت دوست(بهروز)  |