در اوستا آمده است که زرتشت میگوید یکی از راههای رسیدن

به آمرزش و بخشیده شدن گناهان بزرگ ، کشتن ده هزار کرم خاکی است

.در اوستا ، وندیداد ، فرگرد 14 بند 1 تا 13 آمده است

که اگر کسی مرتکب گناهی شد برای نجات از آلودگی این گناه

( و رسیدن به پاکی و خوشبختی واقعی ) باید کارهایی را انجام دهد

از جمله کشتن ده هزار کرم خاکی ؛ که درفرگرد 14 بند 5 گفته شده است .

نگاه کنید به : اوستا ،گزارش دکتر دوستخواه؛ جلد 2 صفحه 818 ؛ انتشارات مروارید ، چاپ شانزدهم ، نسخه انجمن زرتشتیان آلمان وندیداد ، گزارش جیمز دارمستتر ، صفحه 224 ، ناشر دنیای کتاب ، تهران ، 1384 هـ ش

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ایرانی حقیقت دوست  | 

 

 

 

دکتر علی شریعتی می گوید:

«اگر ما تمدن اسلامی را نفی کنیم و تأثیر اسلام و موقعیت اسلام را در تاریخ ایران نفی کنیم، ناچار برای نشان دادن عظمت و غنای فرهنگ ایرانی، باید به ایران باستان بپردازیم، یعنی به دوره ای که اسنادی از آن نداریم، شخصیت هایی غیر از بزرگمهر از آن نمی شناسیم و نبوغ ها و آثار علمی مشخص و مستند و آثار فرهنگی و فلسفی و هنری کاملاً بارز و جهانی نداریم، جز یک مقدار ویرانه‌هایی، که از لحاظ معماری ارزش بسیار بزرگ دارد و یک مقدار نوشته های اواخر دوره ساسانی، که از نظر علمی هیچ ارزش ندارد!… می بینید چیزی نیست که بشود به آن به عنوان افتخار فکر و نبوغ یک ملت بزرگ، مانند ملت ایران، استناد کرد. نمی شود بر مجسمه های خراب شده، بر قیافه های موهوم، بر خاطره های بی پایه و بر افتخارات و حماسه های اساطیری متکی شد و در دنیای علم و منطق و تحقیق امروز ملتی را دارای نبوغ و استعداد خارق العاده شناساند.

اما برعکس، وقتی در تاریخ اسلام نگاه می کنیم، به یک معجزه بزرگ می رسیم. چه معجزه ای؟  معجزه اینکه همین ملتی که در دوره ساسانیان و در دوره اشکانیان، جز شخصیت های نظامی و سیاسی، کسی را از آن نمی شناسیم و یک نابغه، یک فیلسوف بزرگ و یک دانشمند جهانی از آن به یاد نداریم … بعد از اسلام، … بزرگترین نبوغ های جهانی در فلسفه، ادب، هنر، علم، سیاست و مسائل اجتماعی و فرهنگی عرضه می کند، کسانی که امروز می توانیم آن ها را به دنیا معرفی کنیم، و نبوغ و عظمت کارشان سندیت دارد و آثارشان موجود است و دنیا این آثار را می‌شناسد. صدها بوعلی، خورازمی، فردوسی، کندی و امثال این ها، در رشته های مختلف، در شیمی، در فیزیک و … هستند.» (علی، حیات بارورش پس از مرگ، چاپ ۱۳۴۸ش، ص ۳۰ ـ ۳۲)

منبع سایت گفتگو با زرتشتیان

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ایرانی حقیقت دوست  | 

*دکتر فرهنگ مهر در کتاب "دیدی نو از دینی کهن"، صفحه 71 چنین نوشته است:
«خودداری زرتشتیان از آلوده کردن آتش ـ ریختن چیزهای ناپاک و جانوران مرده ـ روی آتش، برای جلوگیری از آلوده شدن هواست.»

نخیر؛ آلوده نکردن آتش، برای احترام به آتش است نه آلوده نشدن هوا؛ چون:دیدی نو از دینی کهن
یک) بی تردید جسد حیواناتی چون سگ و گربه اگر دفن نشوند (چون خاک آلوده می شود) و سوزانده هم نشوند، هم هوا بیشتر آلوده می شود و هم انواع حشرات (خرفستران) تجمع کرده، تکثیر می شوند و انواع بیماری ها را به دنبال دارد. در حالی که سوزاندن آنها عوارض کمتری به دنبال دارد.
دو) زرتشتی ها در کنار آتش، پارچه ای به نام پنام، جلو بینی و دهان خود می بندند تا نفس آنها به آتش نرسد. در حالی که اگر میکروب دهان به آتش برسد، زودتر از بین می رود و هوا سالم تر می ماند.
سه) خود آتش، هوا را آلوده می کند؛ زیرا از یک سو اکسیژن را مصرف می کند و از سوی دیگر گاز و دود حاصل از مواد سوختنی، سبب آلودگی هوا می شود. پس اگر واقعا هدف زرتشتیها حفظ هوا از آلودگی است، آتش روشن نکنند

منبع سایت گفتکو با زرتشتیان

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ایرانی حقیقت دوست  | 

 

 

 

اگر همین امروز به آتشکده ای شهر خود بروید و این سوال را مطرح کنید ؟ جوابی را که خواهید شنید با معیار های انسانی مقایسه کنید. ملاک روحانی یک دین بودن در تمام ادیان الهی و غیر الهی را ببینید و بعد قضاوت کنید 
بله در قرن 21 در آیینی که مدعی جهانی بودن و اخلاقی بودن می باشد موبد و روحانی آن موروثی انتخاب می شود به عبارت دیگر مسول اعتقادات یک آیین در مالکیت یک گروه خاص آن هم نزدیک به 2500 سال می باشد ؟؟؟؟؟
تصور کنید یک خانواده ای خود را در این مدت حاکم و مالک معتقدات ببیند چه بر سر مردم آن دین خواهد آمد بله ممکن در ابتدا افرادی باشند که خیر خواه آیین و مردم باشند ولی انحصار و خوردن سند آن به اسم یک خانواده بزرگ چه پیامد های خواهد داشت 

معمولا بزرگان دینی از بین داناترین و پاک ترین انتخاب می شود و مهم نیست منتسب به چه خانواده ای باشند و این مسئله مورد قبول همه و عقل هر انسان فهیمی است ولی ما در آیین زرتشتی خلاف آن را می بینیم.

منابع:
1- مری بوس ، زردشتیان باورهاو آداب دینی آنها
2- مهندس اشتیانی، زرتشت مزدیسنا و حکومت
+ نوشته شده در  ساعت   توسط ایرانی حقیقت دوست  | 

آیا در دین زرتشت هم روزه وجود دارد؟

آیا در دین زرتشت روزه وجود دارد؟


شاید برای شما این سوال وجود آمده باشد که آیا زرتشتیان هم چیزی به نام روزه دارند یا خیر؟
در دین زرتشت در سالیان نه چندان دوری کتاب احکامی به نام وندیداد وجود داشت که احکام این دین در آن بیان شده بود و این کتاب در زمان ساسانیان نوشته شده بود.
در مورد بحث ګرسنګی و نخوردن غذا در این کتاب مطالبی آمده است که مقدمه برای بحث ما در مورد روزه زرتشتیان می باشد.

َ


در وندیداد فرگرد 4 یک مقایسه بین دو گروه از افراد آورده است که فردی که شکم سیر دارد یا شکم خود را از گوشت پر نماید بیشتر از مردی که شکم گرسنه دارد با بهمن امشاسپند محشور می شود و مرد گرسنه نیمه مرده است می باشد و دیگری ارزش یک اسپرنه ،یک گوسفند ،گاو و یک انسان را دارد است.
در مورد فردی که شکم سیر دارد می گوید که او با دیو مرگ، با تیر و کمان ، با زمستان و بر ضد ستمکار که سر ها را بناحق جدا می کند و در آخر بر ضد اشموغ،دیو ناپاک روزه ستیزه می کند.
کسی که روزه بگیرد در آخرت با لاترین کیفر که در این دنیا است مثل اینکه اعضای بدن فنا پذیر وی را با کارد فولادین ببرند و یا اعضای بدن فنا در ادامه بحث در مورد روزه در دین زرتشت ، طریقه روزه ګیری و روزهایی که در آن روزها ، روزه میګیرند را بیان می کنم:
در دین زرتشت روزه گرفتن به شکلی که در برخی ادیان وجود دارد نداریم فرهنگ ایران باور دارد که انسان بایستی به تن و روان خود به خوبی پرستاری کند و چون تن جایگاه روان است بنابراین نباید آزرده و پژمرده و ناتوان باشد و باید تن توانا و قوی باشد. به همین انگیزه نخوردن غذا در طول روز که موجب می شود تن از گرسنگی و تشنگی آزرده شود جایگاهی ندارد . زرتشتیان در گذر هر ماه چهار روز از خوردن گوشت پرهیز می کنند ، و این روزها در سنت زرتشتی در هر ماه چهار روز (روز های: وهمن، ماه، گوش، رام) از خوردن گوشت خود داری می شود و در نهایت شاید بتوان آن را نوعی روزه به حساب آورد.
این سخنان آقای موبد نیکنام در مورد مقوله روزه در دین زرتشت بود.
نکته جالب توجه این است که روزه نګرفتن بمعنای ګرسنګی در دین زرتشت وجود ندارد و این حکم از کتاب وندیداد می باشد که امروزه زرتشتیان این کتاب را قبول ندارند .

حالا سوال اینجاست که چرا حکم کتابی که قبول ندارند را می پذیرند و عمل می کنند؟

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ایرانی حقیقت دوست  | 

این روزها سریال شوق  پرواز را صداو سیما پخش میکند که  طرفداران زیادی

آن هم  از نسل جوان و نوجوان دارد

اما نکته عجیب

 وسط فیلم   اذان تهران بود

اما ما بین اذان و  شوق پرواز تکه هایی فیلم هایی  از حضرت عیسی  ، مریم مقدس ، زکریا

پخش میشود

در روز عید غدیر؟!!! این همه فیلم در باب معصومین پبامبر فراموش میشود

در این فرصت طلایی تبلیغ که همه جوانان میخکوب هستند

بعدا متوجه شدم  که  هر روز بعد نماز ظهر و مغرب این وضعیت هست

باید توجه داشت که باتوجه به تبلیغات گسترده شبان و کشیش هایی مسیحی

و وحشی گری برخی مسلمان نما زمینه گرایش جوانان به ادیان دیگر فراهم هست

اینان از این تکه فیلم ها نهایت استفاده را میکنند وآن را دلیلی بر حقانیت خودمیگیرند از زبان خود قرآن

وضمیر ناخوداگاه و پاک این جوانان را تحریک کرده و به مسیحیت میخوانند

اغلب جوانان و نوجوانان هم اطلاعات دینی کافی هم ندارند که مسیحی که قرآن و فیلم میگیوید با مسیحیت انحراف شده فعلی از زمین تاآسمان فرق دارد

لذا سردرگم میشوند  و فریب این مبلغان  و و مزدوران  استکبار را میخورند

البته شما خوب میدانید که ما مسلمانان

در واقع مسیحیان و زرتشتیان و یهودیان واقعی هستیم

چون ما به تمام انبیاء ایمان داریم

در حالی که میگوییم   کتاب مقدس این ادیان انحراف دارد

 امیدوارم مدیران صدا سیما قدری بیشتر و دقیق تر به مسائل نگاه کنند

غم  و انده اینکه نمیتوانیم خوب از حق شهدا دفاع کنیم بدجور دلم را میسوزاند

بخصوص این روزها که میدان جنگ ما فرهنگ شده

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ایرانی حقیقت دوست  | 

 

 

گفتار نیک ، کردارنیک ،پندارنیک

معروف ترین شعار زرتشتیان که شعاری زیبا و همه پسند است

ولی  عیب بزرگی دارد وآن کلی بودن این شعار است

ودیگر اینکه هرکس مطابق میلش اعمالش را شامل این شعار میداند

ولو اعمال زشت انجام دهد

شعار کلی هر دینی را بر احکام ودستورات آن دین حمل  میکنند تا

تکلیف این شعار مشخص شود

مثلا کردار نیک را در نظر بگیرید

یه نفر زرتشتی باید احکام زرتشتیان را که در اوستا آمده

را انجام دهد تا کردار نیک را انجام داده باشد

یک زن زرتشتی  در ایام عادت باید

 غسل  در ادرار گاو نر کند تا پاک شود

و این کردار نیک است

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ایرانی حقیقت دوست  | 

 « و اگر زنی جریان دارد! ... هر که او را لمس کند تا شب نجس باشد !

و بر هر چیزی که در حیض خود بخوابد نجس باشد

و بر هر چیزی بر آن بنشیند نجس باشد

و هر که بستر او را لمس کند رخت خود را بشوید و با آب غسل  کند و تا شب نجس باشد.

 و هر که چیزی را که او بر آن نشسته بود لمس کند رخت خود را بشوید

و با آب غسل کند و تا شب نجس باشد. و اگر آن بر بستر باشد

یا بر هر چیزی که او بر آن نشسته بود چون آن چیز را لمس کند  تا شب نجس باشد .

باید دو قمری‌ یا دو جوجه‌ کبوتر دم‌ در عبادتگاه‌ پیش‌ کاهن‌ بیاورد 30

 و کاهن‌ یکی‌ را برای‌ قربانی‌ گناه‌ و دیگری‌ را برای‌ قربانی‌ سوختنی‌ ذبح‌ کند

 و در حضور خداوند برای‌ نجاست‌ عادت‌ ماهانه‌ آن‌ زن‌ کفاره‌ نماید.

 31 به‌ این‌ طریق‌ قوم‌ اسرائیل‌ را از ناپاکیهایشان‌ طاهر کنید

کتاب مقدس مسیحیان : بخش لاویان باب  15:  آیه 19 الی آخر

 

 

هنگامي که زن در خانه مزدا پرست نشان حيض ببيند بايد يک معبر در خانه که از گياه و درخت خالي باشد انتخاب نمايد و زمين آن را سنگ ريزه نرم بپاشد وآن را از نصف ، از سه يک ، از چهار يک يا از پنج يک خانه جدا کند و الا ممکن است ديد زن به آتش افتد و...

شب نهم باز در خون حيض باشد، معلوم مي دارد که ديو ها به او مستولي شده اند

 و او را در حالت دشتان باقي نگاه داشته اند و در جشن و بزرگداشت خودشان آفت خود را به اين زن نازل ساخته اند.

.پس سه گودال و سوراخ در زمين مي کنند

و زن در دو گودال نخست با گوميز يا ادرار گاو غسل مي دهند

 و در گودال سوم با آب شستشو مي دهند.

 اگر در فصل تابستان باشد بايد دويست مورچه دزد دانه غله و در زمستان دويست خرفستر(حشره) که مخلوق اهريمن هستند از هر نوع بکشد.

 اوستا:  ونديداد  فرگرد ۱۵ نوشته موبدان زمان ساساني

 

اما در اسلام

در این حالت نه دیوی بر این زن مستولی شده

ونه   هرکس این زن را لمس کرده نجس

نه برهرچه نشسته خوابیده لمس کرده نجس

بلکه او پاک هست و میتواند عبادت کند

منتهی به او بخاطروضعیت جسمی  روانی که در این حالت دارد

از برخی عبادات اعمال معاف هست

و اتفاقا  دستور داده مردان  دیگران باید بیشتر

 رعایت حالش را کرده در این حالت خاص

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ایرانی حقیقت دوست  | 

 

 

رهبران زرتشتی ، برای جبران ضعف مبانی خداشناسی در دین خود هر روز به دنبال فلسفه بافی های جدید می گردند . در بحث اهورامزدا نیز مدعی هستند که وی خالق نیکی هاست و در خلقت شر و موجودات شرور دخالتی ندارد . اما وقتی به متن اوستا مراجعه میکنیم مشاهده میکنیم که اهورامزدا، خالق صفاتی چون هرزگی ، فقر ، درندگی و وحشی گری و ... هست .
در فرگرد 13 ، بند 39 آمده است که اهورامزدا میگوید من سگ را آفریدم . اما در همین فرگرد ، بند 44 به بعد ، آمده است که سگ - در کنار صفات خوبش اما - در وجود خود صفاتی چون هرزگی ، فقر ، درندگی و وحشی گری و آوارگی ، گدایی و ... را دارد.

نگاه کنید به :

اوستا ، گزارش دکتر دوستخواه؛ جلد 2 صفحه 811 - 812 ؛ انتشارات مروارید ، چاپ شانزدهم ، نسخه انجمن زرتشتیان آلمانوندیداد ،

گزارش جیمز دارمستتر ، صفحه 219 - 221 ، ناشر دنیای کتاب ، تهران ، 1384 هـ ش
+ نوشته شده در  ساعت   توسط ایرانی حقیقت دوست  | 

یکی از اصلی ترین نقاط ضعف دین زرتشتی ، نامشخص بودن زمان زندگی زرتشت است . بسیار عجیب است ، هیچ منبع درست تاریخی وجود ندارد که زمان زندگی زرتشت را نشان دهد . به همین علت است که برخی از منتقدین قائل اند اصلاً شخصی به نام زرتشت وجود خارجی نداشته است . گرچه ما قائل به خیالی بودن شخصیت زرتشت نیستیم . در هر صورت محققین و پژوهشگران هریک نظری داده اند . برای مثال :
موبد فیروز آذرگشسب میگوید پروفسور رامپیس ( دانشمند المانی ) گفته است زرتشت چند هزار سال قبل از هخامنشیان زندگی میکرد . البته دلیل ایشان تا حدی منطقی به نظر می رسد . او میگوید در متن گاتها خداوند « مزدا اهورا » نامیده میشود اما در متون هخامنشی خداوند را اورمزد یا اهورمزد نامیده است . این موضوع نشان میدهد سالیان دراز و یا در حقیقت چند هزار سال لازم بوده است تا نامی را که مورد توجه و استفاده همگان بوده و هر روز مردم از آن یاد میکرده اند تغییر شکل و ماهیت بدهد . یعنی از صورت مزدا اهورا به شکل هرمزد یا اورمزد دراید .

گاتها , پژوهش موبد فیروز آذرگشسب , صفحه 4 ، انتشارات فروهر ، تهران , چاپ دوم 1379

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط ایرانی حقیقت دوست  | 

امروزه رهبران دین زرتشتی مدعی هستند که در آیین زرتشتی باید و نباید وجود ندارد . بلکه ملاک در عمل ، نظر دانشمندان است . گرچه این نظریه خلاف تاریخ و باورهای چندهزار ساله ی دین زرتشتی است. و یقیناً سخنی « خود در آورده » و جعلی است .

و اگر عمل دانشمندان اهل خرد مطرح هست چه نیازی به پیامبری چون زرتشت بوده؟؟؟

اما فرض را بر همین سخن موبدان امروزی میگیریم . و در پایان به این نتیجه خواهیم رسید که بر اساس همین گفتار ، دین زرتشتی منعی بر ازدواج با محارم ندارد .

برای نمونه گفتار موبد کورش نیکنام :

پرسش :

آیا دین زرتشتی احکام دارد؟خوب و بد را چگونه تعیین می کند؟آیا در موارد جزئی زندگی نظر می دهد؟اطفا کامل پاسخ دهید.


پاسخ موبد کورش نیکنام :

خیر، در دین زرتشتی احکام وجود ندارد، این واژه جمع حکم است که از سوی حاکم صادر می شود. پارسی این واژه دستور است پس باید در دین زرتشتی کسی باشد که دستور بدهد تا چه باید کرد و چه نباید انجام داد. چنین کسی نباید وجود داشته باشد. زیرا زرتشت در هات 30 از سرودهای خود سفارش می کند: بهترین گفته ها را به گوش بشنوید، با اندیشه ای ژرف به آن بنگرید، سپس هر مرد و زن ازشما راه خویش را با اختیار برگزیند... بنابراین فرد در شنیدن و پذیرفتن گفته ها آزاد است. طبیعی است که دانش بشری در هر زمان به نتایج بهتری رسیده و خواهد رسید که انسان خردمند بایستی به هریک از پیشنهادهای علمی، اجتماعی، حقوقی، بهداشتی، بهزیستی، درمانی، اقتصادی و... توجه داشته باشد تا آسیبی بر زندگی او وارد نشود. بنابراین این دین در موارد جزئی مانند چه خوردن، چگونه شستن، کجا رفتن، چرا نرفتن، نوع نشستن، شیوه آرایش کردن، فرم لباس پوشیدن و غیره اشاره ای ندارد و آنچه خرد جمعی در هر زمان ودر هر مکان پیشنهاد می دهد به ژرفی توجه می کند و با آزادی، بهترین شیوه رابر پایه دانش وخرد برای زندگی خویش برمی گزیند.


تصویری از پرسش و پاسخ : اینجا و اینجا

موبد کورش نیکنام به صراحت میگویند که در دین زرتشتی هیچ باید و نبایدی وجود ندارد . هیچ منعی از سوی دین زرتشتی در زندگی انسان وجود ندارد . فقط می افزایند که انسان دانش بشری و خرد جمعی را هم درنظر بگیرد خوب است . همین !گرچه این نوع طرز تفکر دقیقاً خلاف آموزه های دین زرتشتی است . هم در متن گاتها و هم در سایر نسکهای اوستا خداوند برای بشر تعیین تکلیف میکند . دستورات و جزئی و ... را به صورت حکم یا دستور ارائه میکند و از این قبیل . اما فرض را در این میگیریم که این سخن ِ از خود در آورده ی موبد نیکنام صحیح باشد . در این صورت :اگر کسی خواست با خواهر یا مادرش ارزدواج کند ، دین زرتشتی « نباید » به او نمیگوید .دین زرتشتی هیچ گاه او را منع نمی کند .یعنی دین زرتشتی به ذات خود هیچ منعی بر این مسئله ندارد . چون « نباید » و « باید » به گفته ی موبد نیکنام جایی در اندیشه ی دین زرتشتی ندارد . نهایتاً و در بهترین حالت نظرات دانش پژوهان یا خرد جمعی را در نظر می گیرند . اگر آنان موافق بودند ، فبها ! اگر مخالف بودند ، خوب است که انسان به حرف دانش پژوهان گوش کند . لیکن دین زرتشتی باز هم عکس العمل خاصی در مقابل این رفتار نشان نخواهد داد ! ( چون باید و باید ِ دینی در آن وجود خارجی ندارد )

 

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ایرانی حقیقت دوست  | 

.
اوستا ، وندیداد ، فرگرد 16 بند 12 :
زرتشت گفت : زن دشتان ( یعنی زنی که در زمان عادت ماهانه : پریود قرار دارد ) بعد از قطع شدن خون باید کارهایی را انجام دهد تا از آلودگی پاک شود . از جمله اینکه :1. باید سه گودال حفر کنند . در دو گودال اول این زن باید خودش را با ادرار گاو بشوید و در گودال سوم خود را با آب بشوید .2. سپس باید 200 مورچه دانه کش را از بین ببرد .

نگاه کنید به :
اوستا ، گزارش دکتر دوستخواه ، انتشارات مروارید ، تهران ، چاپ شانزدهم، نسخه انجمن زرتشتیان آلمان ، ج 2 ص 838

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ایرانی حقیقت دوست  | 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ایرانی حقیقت دوست 


زرتشت از اهورامزدا می پرسد که کدام گناه است که انجام دهنده ی آن هیچ گاه بخشیده نمی شود و توبه کردن نیز برایش فایده ای ندارد ؟
اهورامزدا در پاسخ میگوید :
پنج گناه است که انجام دهنده ی آن حتی با توبه و تاوان دادن هم بخشیده نمی شود :
گمراه کردن مردم اشون
دادن استخوان سخت به سگ
زدن سگ ماده یا ترساندن آن
نزدیکی با زن در زمان پریود ( عادت ماهانه )
نزدیکی با زن باردار اگر به زن آسیب برسد.

اوستا ، وندیداد ، فرگرد 15 بند 1 - 8

نگاه کنید به :
وندیداد ، پژوهش ژام دارمستتر ، ، ناشر دنیای کتاب ، تهران ، 1384 هـ ش ، صفحه 230 - 231
اوستا ، گزارش دکتر دوستخواه ، انتشارات مروارید ، تهران ، چاپ شانزدهم ، 1391 هـ ش ؛ نسخه انجمن زرتشتیان آلمان ، ج 2 ص 825 - 826

نتیجه گیری :

اگر کسی هزاران انسان را زنده زنده آتش بزند ، اهورامزدا او را می بخشد اما اگر همین شخص به یک سگ استخوان سفت بدهد اهورامزدا او را نمی بخشد !
اگر کسی به مردم کوی و برزن ، ستم کند اهورامزدا او را می بخشد اما اگر این شخص یک سگ ماده را بترساند اهورامزدا او را نمی بخشد .
همچنین اهورامزدا گناهانی همچون دزدی ، قتل ، غارت ، تجاوز ، وحشی گری ، ناسزاگویی ، خیانت ، حیله گری و ... را می بخشد ( چون اهورامزدا به صراحت گفت شمار گناهان غیر قابل بخشش پنج تاست و این گناهان هم جزو آن پنج مورد نیستند ) اما اگر همین شخص به یک سگ استخوان سخت دهد بخششی در کار نیست .
گذشته از اینکه می دانیم در نگاه دین زرتشت ، توهین به غیر زرتشتیان و جنایت و قتل و غارت علیه آنان کردار نیک است. اما دادن استخوان سفت به سگ کرداری زشت

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ایرانی حقیقت دوست  | 


زرتشت گفت : مردان باید از زنان و ماده سگها سرپرستی کنند .

در اوستا ، وندیداد ، فرگرد 15 بند 19 آمده است که اهورمزدا به زرتشت میگوید :

این خویشکاری هر اشون مردی است که هر مادینه بارداری را خواه دوپا ، خواه چهارپا ، خواه زن ، خواه ماده سگ نگاهدار باشد.
یعنی واقعاً زن در نگاه دین زرتشتی همردیف ماده سگها قرار دارد ؟ گرچه در نگاه اول ، این حکم از جهتی اخلاقی می نمایاند ، اما به راستی چرا اهورامزدا باید با لحنی زننده و توهین آمیز ، زن را در کنار و همردیف حیوانات چهارپا و مخصوصاً سگهای ماده قرار دهد ؟

نگاه کنید به :

اوستا ، وندیداد ، گزارش دکتر دوستخواه ، انتشارات مروارید ، چاپ شانزدهم ، 1391 هـ ش ، نسخه انجمن زرتشتیان آلمان ، ج 2 ص 829

وندیداد ، پژوهش ژام دارمستتر ، ناشر دنیای کتاب ، تهران ، 1384 هـ ش ، صفحه 233

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ایرانی حقیقت دوست  |